Noteikumi

KĀ PASŪTĪT?*KAD – datums

*KUR – atrašanās vieta

*KAS – bērnu vecuma grupa un Jūsu vēlmes


Piegādāsim, uzstādīsim, demontēsim, aizvedīsim!

Precīzs piegādes/savākšanas laiks – pēc abpusējas vienošanās.PIEGĀDERīgas, Mārupes un Ulbrokas robežās
Pārējā Latvijas teritorijāPirkumi no sadaļas “PĀRDODAM”

bez maksas

0.40 EUR/km (turp un atpakaļ)Mazās piepūšamās atrakcijas


Nepiegādājam

NepiegādājamLIELĀS piepūšamās atrakcijas


15 EUR

10 EUR + 0.40 EUR/km (turp un atpakaļ)

Atrakciju piegādi veicam tikai mēs!


UZSTĀDĪŠANA


NOMAS LAIKS


APMAKSAPIEPŪŠAMO ATRAKCIJU NOMAS NOTEIKUMI

 1. Saņemot piepūšamo atrakciju, Nomniekam ir jāuzrāda Nomnieka personu apliecinošs dokuments.

 2. Iznomātājs nodod Nomniekam atrakciju Līgumā noteiktajā vietā un laikā, iepazīstina Nomnieku ar piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumiem.

 3. Nomnieks apņemas atdod piepūšamo atrakciju Iznomātājam Līgumā noteiktajā vietā un laikā tādā pašā lietošanas kārtībā kā saņēma. 

 4. Nomnieks nedrīkst nomā paņemto piepūšamo atrakciju izvest ārpus Latvijas Republikas robežām.

 5. Nomnieks, kurš saņem piepūšamo atrakciju, pirms atrakcijas lietošanas, apņemas iepazīstināt bērnus ar atrakcijas lietošanas noteikumiem.

 6. Ja piepūšamā atrakcija nomas laikā Nomnieka vainas dēļ, vai bez tās, tiek saplēsta, sabojāta, pazaudēta vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar atrakciju atdod Iznomātājam, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā.

 7. Nomnieks nedrīkst veikt piepūšamās atrakcijas remontu.

 8. Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no atrakcijas neprasmīgas lietošanas un apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas. 

 9. Ja atrakcija tiek nomāta ilgāk par noteikto laiku, par katru papildus stundu tiek noteikta papildus maksa 15% apmērā no atrakcijas nomas cenas.

 10. Lielo piepūšamo atrakciju izvietošanas vietai jābūt ne tālāk par 10 m no vietas, kur var piebraukt ar automašīnu.

 11. Ilga vai stipra lietus gadījumā atrakcijas iznomātājs patur tiesības nepiegadāt atrakcijas.

 12. Nomniekam jānodrošina elektribas padeves vieta ne talāk par 15m no atrakcijas uzstādišanas vietas.

 13. Nomniekam ir jānodrošina pastāviga elektribas padeve gaisa pūtējam.

 14. Ja darbinieks ir strādājis un atrakcijas tika piegādātas, un uzstādītas, bet vēlāk lietus dēļ tās nevarēja izmantot, iznomātājs patur tiesības neatgriez nomas maksu pilnā apmērā.PIEPŪŠAMO ATRAKCIJU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 1. Pirms atrakcijas lietošanas pārbaudīt vai bērnu drēbēm nav kaut kas metālisks, ass, kas var radīt bojājumus.

 2. Atrakcijas ir paredzētas bērniem no 3-12 gadiem. Pieaugušajiem uz atrakcijām lēkāt aizliegts.

 3. Nepārsniegt maksimālo bērnu skaitu, kā ir norādīts atrakcijas specifikācijā.

 4. Atrakciju paredzēts lietot gan brīvā dabā, gan iekštelpās. 

 5. Piepūšamo atrakciju uzstāda tikai uz līdzenas laukuma pamatnes, kas ir attīrīta no asiem priekšmetiem (akmeņiem, stikliem, naglām uc.)

 6. Atrakciju uzstāda piepūšot to ar gaisu, izmantojot gaisa pūtēju, kas jāpieslēdz elektriskajam spriegumam 220V-230V.

 7. Nelietot atrakciju stipra vēja un ilgstošu nokrišņu gadījumā;PIEPŪŠAMĀS ATRAKCIJĀS AIZLIEGTS

 1. Atrasties apavos;

 2. Lietot pārtikas produktus un košļājamās gumijas;

 3. Lietot asus, karstus u.c. priekšmetus, krāsojošas vielas, šķidrumus, eļļas, sveķus u.c. produktus;

 4. Ļaut dzīvniekiem uzkāpt uz piepūšamās atrakcijas;

 5. Grūstīties un kāpt uz piepūšamās atrakcijas aizsargbortiem, liekties pāri malām;

 6. No slidkalniņa slidināties atmuguriski, stāvot kājās, uz vēdera vai ar galvu pa priekšu un kāpt uz augšu pa slidkalniņu;

 7. No piepūšamās atrakcijas aizliegts izlekt! Lai izkāptu no tās, ir jāapsēžas uz atrakcijas malas un uzmanīgi jāizkāpj.
AIRFUN.LV | 25120547
© 2014 AIRFUN.LV ALL RIGHTS RESERVED | WWW.AIRFUN.LV | TEL: 25120547 | INFO@AIRFUN.LV | SEKO MUMS: